AKTUÁLNÍ INFORMACE

Nechte zákazníky

platit

přímo u stolu

Qerko v Contu

-------------------------------------------

Nejsme pouze e-shop

instalujeme, programujeme pokladny

i servisujeme

-----------------------------------------

Spotřební materiál

na

www.obalyfiser.cz

-------------------------------------

 PŘIJEĎTE SI K NÁM

 VYZKOUŠET

POKLADNÍ SYSTÉM

   

 Pokladní systém Vám rádi předvedeme na naší pobočce.

Termín je nutné předem rezervovat!

z důvodu instalace pokladen u zákazníků

---------------------------------------

Fišer Milan (pobočka Praha 4 - Libuš) - idatabaze.czPokladny a pokladní systémy - idatabaze.cz

RYCHLÝ KONTAKT

Praha:

Milan Fišer 

(vzorková prodejna a servis)  

 

Černošická 27, Vonoklasy

Praha - západ

 

Mobil 1: 603 869 364

Mobil 2: 605 707 802

obchod-pokladny@seznam.cz

 

Facebook pokladnyfiser


POČÍTADLO NÁVŠTĚV
TOPlist

Obchodní podmínky


Internetového obchodu provozovaného:


Milanem Fišerem
místo podnikání: Černošická 27, Vonoklasy, PSČ: 252 28
IČ: 14477360
www: www.pokladnyfiser.cz
e-mail: obchod-fiser@seznam.cz
tel: (+420) 603 869 364, (+420) 605 707 802
pracovní doba: pondělí – pátek 8:00 – 16:00

 

Obchodní podmínky pro firmy nakupující na IČ:

Tyto obchodní podmínky upravují základní podmínky prodeje zboží v internetovém obchodě www.pokladnyfiser.cz (dále jen „internetový obchod“), provozovaném Milanem Fišerem, IČ: 14477360, s místem podnikání ve Vonoklasech, Černošická 27, PSČ: 252 28 (dále jen „prodávající“), v případech, kdy kupující uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy


Objednávka kupujícího, za předpokladu že vychází z aktuální nabídky internetového obchodu, podané prostřednictvím formuláře internetového obchodu má povahu závazného návrhu kupní smlouvy, předloženého prodávajícímu s dobou platnosti omezenou jeho odvoláním kupujícím, odmítnutím nebo přijetím prodávajícím. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a podmínkami a cenou přepravy zboží a beze zbytku s nimi souhlasí – v případě i částečného nesouhlasu kupujícího nemůže dojít k odeslání ani přijetí objednávky. Kupní smlouva je uzavřena výslovným přijetím objednávky prodávajícím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo jiné formě objednávky. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení kupní ceny. Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky, jíž mu bylo zboží doručeno, nejpozději v den jejího převzetí; poškození zboží v zásilce je povinen okamžitě ohlásit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu:obchod-pokladny@seznam.cz V případě poškození obalu zásilky je kupující povinen tuto skutečnost výslovně a s popisem poškození popsat na dokladu, kterým převzetí zásilky potvrdil přepravci zásilky; v opačném případě bere kupující na vědomí, že vady způsobené při přepravě nemusejí být prokázány a nároky z nich nebudou prodávajícím uznány.


Reklamační řád

Reklamace (uplatnění nároku z vad zboží) zboží prodávající vyřizuje v souladu s právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Reklamace je možné uplatnit na adrese provozovny prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího na adrese Černošická 27, 252 28 Vonoklasy, nebo na jiné adrese, která bude uvedena v záruční listu nebo kupujícímu sdělena prodávajícím.

Uplatnění jakékoliv reklamace (nároku z vad zboží) kupujícím je podmíněno předáním zboží prodávajícímu v pokud možno neporušeném, původním obalu, s veškerým příslušenstvím a předložením dokladu o koupi a záručního listu, byl-li ke zboží samostatně vydán. Po obdržení zboží s konkrétní vadou, popsanou a uplatněnou kupujícím, rozhodne prodávající o uplatněné reklamaci nejpozději do tří dnů.  Reklamace, včetně odstranění namítané vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění vad zboží, nesdělí-li při přijetí reklamace lhůtu jinou.

Nároky z vad zboží kupující nemůže uplatnit u věci prodávané za nižší cenu pro vadu nebo vlastnost, pro které byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Kupující je srozuměn s tím, že výrobce zboží poskytuje na baterie, obal nebo jiné části výrobku opotřebované nebo spotřebovávané jeho běžným používáním, u tiskových mechanismů pokladen na jejich mechanické části, termální hlavy, tiskové hlavy, řezací zařízení, záruku pouze v rozsahu jejich životnosti podle údajů udávaným výrobcem v servisní dokumentaci k výrobku; z povahy těchto součástí zboží se na ně nevztahuje tatáž záruční doba, není-li v záručním listu k výrobku uvedeno jinak.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy a zrušit tak již přijatou objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu ve smluvené době. Prodávající má právo od kupní smlouvy rovněž odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém nebo jiném plnění, namísto původně smluveného. Prodejce má povinnost dodat kupujícímu zboží nejpozději do 14 dnů od potvrzení objednávky, nesdělí-li kupujícímu jinou dobu dodání zboží. 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou adresu vlastního bydliště, sídla nebo provozovny, na kterou má být objednané zboží odesláno, stejně jako telefonní číslo a adresu elektronické pošty. Kupující je povinen od prodávajícího převzít objednané zboží a zaplatit celkovou cenu nejpozději do sedmi dnů od obdržení zprávy prodávajícího o připravenosti zboží, což platí v případě, kdy se kupující zavázal zboží převzít v provozovně prodávajícího. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky před jejím závazným odesláním prodávajícímu, následně tuto částku potvrzuje i prodávající v potvrzení objednávky při uzavření kupní smlouvy.

Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží v době od doručení objednávky do jejího potvrzení prodávajícím. Bude-li prodávajícím oznámená cena vyšší, než je uvedená na objednávce kupujícího, stává se potvrzení novým návrhem kupní smlouvy a kupující může tento návrh přijmout ve lhůtě 48 hodin od jeho doručení nebo jej odmítnout. Platby za zboží mohou být uskutečněny v hotovosti, převodem na bankovní účet prodávajícího č. 122255319/0800 nebo dobírkou prostřednictvím přepravce nebo platební kartou. Prodávající je výslovně oprávněn určit nebo změnit způsob zaplacení kupní ceny za zboží kupujícím.

Při nedodržení termínu splatnosti účtujeme penále ve výši 0,5% z celkové ceny faktury za každý den prodlení. Do doby úplného zaplacení je zboží majetkem firmy MILAN FIŠER.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby osobní údaje, které poskytl prodávajícímu při objednávce, byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy a poskytování informací o prodávajícím, jeho činnosti a zboží či službách, které nabízí (včetně informací o jiných internetových obchodech prodávajícího nebo jeho dceřiných společností a zboží či službách, které nabízejí).  Souhlas se poskytuje do odvolání. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit či opravovat. Kupující je oprávněn souhlas se zpracováním údajů kdykoli bezplatně odvolat oznámením zaslaným prodávajícímu, kdy bere na vědomí, že v této souvislosti bude zrušena i registrace kupujícího v objednávkovém systému prodávajícího.

Prodávající je oprávněn poskytnout osobní údaje třetí osobě pouze za účelem plnění kupní smlouvy, zejména pro účely dodání zboží a uplatnění práv z odpovědnosti za vady, pokud opravy provádí třetí osoba, případně osobám, jež mají právo tyto informace žádat podle právních předpisů.

Zpracování firemních údajů podle GDPR, info zde.

 

Závěrečná ustanovení

Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

Kupní smlouva a jakékoli spory, které z ní vyplynou nebo vzniknou v souvislosti s ní, se budou řídit právem České republiky. Prodávající a kupující se budou přednostně snažit vyřešit případné spory mimosoudně. V případě, že nedojde ke smírnému řešení sporu mezi stranami, bude místně příslušným k projednání věci soud podle sídla prodávajícího.

Těmito obchodními podmínkami se řídí smlouvy uzavřené od 1. ledna 2018. Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoli změnit, tím však nemohou být dotčeny již odeslané objednávky.


 
Přepravné:

 

Doprava Platba Ceny dopravy jsou bez DPH (zvýhodněná) Ceny dopravy bez DPH
Rozvoz zboží po Praze a okolí naší firmou
dobírka       při nákupu nad 1500 Kč zdarma       300 Kč
Rozvoz zboží pro Středočeský kraj naší firmou
dobírka
domluvou
Rozvoz zboží po ČR (PPL) platba  předem
Maximální rozměr 120x60x60 cm a zároveň
součet obvodu a délky max. 360 cm
210 Kč
Rozvoz zboží po ČR (PPL) dobírka Maximální rozměr 120x60x60 cm a zároveň
součet obvodu a délky max. 360 cm
259,50 Kč

Atypické zásilky + Rozvoz zboží po ČR PPL


Přeprava zásilek s nejdelší stranou 121 až 200 cm 300 Kč + 200 Kč

 

Trasy dopravy naší firmou:
1) Trasa: individuálně dle objednávek
Praha a okolí
2) Trasa: 1x za 14 dní v úterý
Vonoklasy, Jílové u Prahy, Neveklov, Sedlčany, Příbram, Dobříš, Řevnice   - viz.mapa
+ přilehlá města a vesnice
    
3) Trasa: každá středa
Vonoklasy, Rudná, Unhošť, Kladno, Buštěhrad, Kralupy nad Vltavou, Velvary, Mělník, Neratovice, Praha  - viz.mapa
+ přilehlá města a vesnice
 
4) Trasa: individuálně dle objednávek
Vonoklasy, Praha, Úvaly, Říčany, Jesenice, Zbraslav, Radotín  - viz.mapa
+ přilehlá města a vesnice
 

 

Ceník prací a služeb:

Název Popis
Cena Kč bez DPH
Práce - Standard

Běžný servisní, programovací a instalační pracovní výkon v pracovní době 8:00-16:00 (cena za 1 hod).

Minimální účtovatelná jednotka je 1/2 hod.

Strávený čas na cestě k zákazníkovi a zpět je účtován jako standardní práce.

Minimální účtovatelná jednotka je ½ hod.    

 1 000,00 Kč   
Práce - Nadstandard

Práce mimo pracovní dobu uvedenou ve Standardu a So+Ne+svátky.

Servis, instalace systémů, programování v době 16:00 –8:00, sobota, neděle a svátky.

Minimální účtovatelná jednotka je 1/2 hod.

Strávený čas na cestě k zákazníkovi a zpět v nepracovní dny a hodiny je účtován jako nestandardní práce.

Minimální účtovatelná jednotka je ½ hod.
1 500,00 Kč
Cestovné

Cena za 1 km

Účtuje se ze sídla firmy k zákazníkovi a zpět do sídla firmy
13,00 Kč

Cestovné - Praha paušál


500,00 Kč

Diagnostika

Zjištění Závady na zařízení. 

Poplatek za diagnostiku závady není účtován v případě Vašeho souhlasu s cenou

opravy a jejím následným provedením.

250,00 Kč
Školení

Školení personálu, obsluhy v pracovní době 8:00-16:00 (cena za 1 hod). Minimální účtovatelná jednotka je 1/2 hod.

Po překročení pracovní doby se školení účtuje jako

Práce nadstandard.

1 000,00 Kč

 

Zpracování firemních údajů podle GDPR, info zde.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

_____________________________________________________________________________________

 

Obchodní podmínky pro koncového zákazníka bez IČ

 

1.    Obecná ustanovení
1.1.    Tyto obchodní podmínky upravují podmínky prodeje zboží v internetovém obchodě („internetový obchod“) provozovaném Milanem Fišerem, s místem podnikání ve     Vonoklasech, Černošická 27, PSČ: 252 28 („prodávající“) provozovaném na internetové adrese www.pokladnyfiser.cz („internetové stránky“).
1.2.    Tyto obchodní podmínky se vztahují výlučně na případy, kdy kupující je spotřebitelem. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

 

2.    Uzavření Kupní smlouvy
2.1.    Prodávající zveřejnil na internetových stránkách seznam zboží včetně cen a případných dalších podmínek, za jakých dodává zboží třetím osobám.
2.2.    Kupující bere na vědomí, že seznam zboží zveřejněný na internetových stránkách není závaznou nabídkou prodávajícího na uzavření kupní smlouvy ohledně tohoto zboží.
2.3.    Osoba, která má zájem uzavřít kupní smlouvu na zboží zveřejněné na internetových stránkách, odešle prodávajícímu objednávku zboží prostřednictvím formuláře na internetových stránkách („objednávka“).
2.4.    V objednávce je kupující povinen poskytnout prodávajícímu pravdivé údaje nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy.
2.5.    Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
2.6.    Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (včetně reklamačního řádu a poučení o možnosti odstoupit od smlouvy) a souhlasí s nimi.
2.7.    Prodávající je povinen kupujícímu neprodleně potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Potvrzení doručení objednávky není potvrzením o uzavření kupní smlouvy a nepředstavuje závazek prodávajícího dodat zboží uvedené v objednávce.
2.8.    Kupující bere na vědomí, že dodání zboží může být podmíněno jeho dostupností u výrobce/dovozce, omezením množstevním či co do určitého provedené nebo omezením týkajícím se dodání zboží v určitém čase.
2.9.    Kupní smlouva je uzavřena potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím. Součástí potvrzení o uzavření kupní smlouvy je text kupní smlouvy a obchodních podmínek.
2.10.    Prodávající je oprávněn odmítnout uzavření kupní smlouvy s osobou, u níž má důvodné pochybnosti o pravdivosti či správnosti jí poskytnutých údajů nebo jejím plnění smlouvy.
2.11.    Kupující si je vědom, že kupní smlouva je uzavírána prostředky komunikace na dálku. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, kterou hradí kupující za stejný způsob komunikace ve srovnatelných případech.

 

3.    Registrace kupujícího
3.1.    Za účelem zjednodušení vzájemné komunikace prodávající umožňuje kupujícím registraci u prodávajícího. Registrace není podmínkou uzavření kupní smlouvy.
3.2.    Registrační údaje je kupující povinen uchovávat v tajnosti a bránit je proti zneužití. Kupující nesmí sdělit registrační údaje žádné třetí osobě. Kupující je vázán jednáním, které se uskuteční prostřednictvím jeho přístupových údajů.
3.3.    Prodávající i kupující jsou oprávněni registraci kdykoli zrušit oznámením druhé straně.

 

4.    Kupní cena a platební podmínky
4.1.    Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků), ke kterým mohou být připočteny pouze náklady na dodání zboží. Náklady na dodání zboží se rozumí dopravné a balné, pokud je prodávajícím u zboží v daném případě účtováno. Úplné informace o nákladech na dodání zboží budou kupujícímu vždy sděleny před odesláním objednávky, tak, aby v případě nesouhlasu mohl objednávku zrušit (neodesílat).
4.2.    Způsob úhrady kupní ceny je sjednán v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce. Kupní cenu je možné hradit
4.2.1.    v hotovosti při převzetí zboží, úhrada kupní ceny je podmínkou pro předání zboží;
4.2.2.    dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude kupujícím uhrazena v hotovosti či platební kartou (pokud to umožňuje přepravce) při dodání zboží, úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží;
4.2.3.    bezhotovostním převodem na účet prodávajícího (úhrada musí být provedena před odesláním zboží kupujícímu);
4.3.    Před dodáním zboží je prodávající oprávněn požadovat úhradu zálohy na kupní cenu, je však tak povinen sdělit kupujícímu nejpozději před potvrzením objednávky kupujícímu.
4.4.    Uhradí-li kupující kupní cenu před potvrzením objednávky prodávajícím, hledí se na takovou platbu jako na zálohu. Nedojde-li následně k uzavření kupní smlouvy nebo bude-li kupní smlouva zrušena, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu obdobně dle odstavce 6.6.

 

5.    Dodání zboží
5.1.    Prodávající splní povinnost dodat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím ve sjednaném místě a včas mu to oznámí nebo okamžikem, kdy zboží předá kupujícímu dopravce.
5.2.    Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít. Převzetím zboží přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží.
5.3.    Náklady na dodání zboží jsou uvedeny v objednávce. Kupující je povinen uhradit náklady na dodání zboží spolu s cenou zboží.
5.4.    Zboží bude dodáno dle volby kupujícího v objednávce:
5.4.1.    osobním převzetím kupujícím v místě podnikání prodávajícího nebo jeho provozovně vybrané kupujícím při objednávce ze seznamu výdejních míst prodávajícího;
5.4.2.    odesláním na adresu v České republice uvedenou kupujícím v objednávce.
5.5.    Prodávající je oprávněn změnit způsob dodání zboží pouze s předchozím souhlasem kupujícího.
5.6.    Zboží bude dodáno kupujícímu v čase uvedeném v objednávce. Není-li čas dodání zboží uveden v  objednávce, sdělí čas jeho dodání prodávající kupujícímu alespoň jeden den před dodáním/odesláním zboží.
5.7.    Nevyloučí-li tak kupující v objednávce, je prodávající oprávněn dodat kupujícímu objednané zboží po částech. Celková cena zboží (včetně nákladů na dodání) tím nemůže být dotčena

 

6.    Právo na odstoupení od smlouvy
6.1.    Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, nebo, je-li zboží dodáváno po částech, od poslední dodávky zboží.
6.2.    Kupující odstoupí od smlouvy písemným oznámením odeslaným na adresu prodávajícího nebo doručeným prodávajícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 6.1. Pro dodržení lhůty je nutné odeslat nebo předat podnikateli písemné oznámení ve stanovené lhůtě.
6.3.    Kupující může k odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář obsažený v příloze těchto obchodních podmínek. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí prodávající kupujícími bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
6.4.    Odstoupením se kupní smlouva od samého počátku ruší.
6.5.    Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešle ve stanovené lhůtě. Kupující vrátí prodávajícímu se zbožím i veškeré další plnění, které spolu se zbožím obdržel (dárky apod.), v opačném případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu obvyklou cenu takového plnění.
6.6.    Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, tj. včetně všech obalů. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
6.7.    Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
6.8.    Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
6.9.    V případě odstoupení od smlouvy kupující nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
6.10.    Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
6.11.    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
a)    o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b)    o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele;
c)     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
d)    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
e)    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
f)     o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal;
g)    o dodávce novin, periodik nebo časopisů.
6.12.    Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoli do převzetí zboží kupujícím. Ustanovení odstavce 6.8. se použije obdobně.
6.13.    Ustanovení tohoto článku 6 se nepoužije na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do domácnosti kupujícího nebo do jiného místa, které kupující určil.


7.    Odpovědnost za vady, reklamace, záruka (reklamační řád)
7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se v plném rozsahu řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží (věc) při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
•    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
•    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
•    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
•    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
•    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.    Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.
7.4.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
7.5.    Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
7.6.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
7.7.    Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
7.8.    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady;
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
7.9.    Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
7.10.    Nemá-li věc vlastnosti uvedené v odst. 7.2, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
7.11.    Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
7.12.    Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
7.13.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7.14.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, pokud není u jednotlivého zboží poskytována záruční doba delší. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. U potravinářského zboží platí doba minimální použitelnosti nebo trvanlivosti uvedená u jednotlivých výrobků.
7.15.    Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Uvede-li prodávající jinou osobu určenou k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.16.    Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace, zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, případně tel čísla a e-mailu, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a zdůvodnění reklamace.
7.17.    Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.
7.18.    Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodejce (nebo osoba určená k opravě) vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího.
7.19.    Na dárky či jiné plnění poskytované zdarma spolu se zbožím se odpovědnost za vady nevztahuje. Práva a povinnosti z toho vyplývající se řídí ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě darovací.

 

8.    Ochrana osobních údajů
8.1.    Kupující souhlasí s tím, aby osobní údaje, které poskytl prodávajícímu při objednávce, byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy a poskytování informací o prodávajícím, jeho činnosti a zboží či službách, které nabízí (včetně informací o jiných internetových obchodech prodávajícího a zboží či službách, které nabízejí).  Souhlas se poskytuje do odvolání. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit či opravovat. Kupující je oprávněn souhlas se zpracováním údajů kdykoli bezplatně odvolat oznámením zaslaným prodávajícímu.
8.2.    Prodávající je oprávněn poskytnout osobní údaje třetí osobě pouze za účelem plnění kupní smlouvy, zejména pro účely dodání zboží a uplatnění práv z odpovědnosti za vady, pokud opravy provádí třetí osoba
8.3.    Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
8.4.    Kupující souhlasí s ukládáním cookies na svůj počítač. Kupující může svůj souhlas odvolat nebo ukládání cookies zakázat, bere však na vědomí, že v takovém případě nemusí být možné uzavřít či plnit kupní smlouvu.
8.5.    Kupující bere na vědomí, že jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Zpracování osobních/firemních údajů podle GDPR, info zde.

 

9.    Mimosoudní vyřizování stížností, Dozor
9.1.    Prodávající a kupující se budou přednostně snažit vyřešit případné spory mimosoudně. Se svou stížností se kupující může obrátit na shora uvedený e-mail prodávajícího.
9.2.    Dozor nad dodržováním některých povinností podle zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku vykonává Česká obchodní inspekce.
9.3.    Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
9.4.    Dozor nad dodržováním živnostenského zákona vykonává živnostenský úřad.

 

10.    Závěrečná ustanovení
10.1.    Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost, ustanovení na ochranu spotřebitele tím nemohou být dotčena.
10.2.    Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nelze převést či postoupit na třetí osobu kteroukoli stranou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
10.3.    Kupní smlouva a jakékoli spory, které z ní vyplynou nebo vzniknou v souvislosti s ní, se budou řídit právem České republiky.
10.4.    V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku.
10.5.    Obchodní podmínky jsou vyhotoveny a kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
10.6.    Těmito obchodními podmínkami se řídí smlouvy uzavřené od 1. ledna 2018. Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky kdykoli změnit, tím však nejsou dotčeny již odeslané objednávky.

 

Přepravné:

 

Doprava Platba Ceny dopravy jsou bez DPH (zvýhodněná) Ceny dopravy bez DPH
Rozvoz zboží po Praze a okolí naší firmou
dobírka       při nákupu nad 1500 Kč zdarma       300 Kč
Rozvoz zboží pro Středočeský kraj naší firmou
dobírka
domluvou
Rozvoz zboží po ČR (PPL) platba  předem
Maximální rozměr 120x60x60 cm a zároveň
součet obvodu a délky max. 360 cm
210 Kč
Rozvoz zboží po ČR (PPL) dobírka Maximální rozměr 120x60x60 cm a zároveň
součet obvodu a délky max. 360 cm
 259,50 Kč
Atypické zásilky + Rozvoz zboží po ČR PPL
Přeprava zásilek s nejdelší stranou 121 až 200 cm 300 Kč + 200 Kč

 

Trasy dopravy naší firmou:
1) Trasa: individuálně dle objednávek
Praha a okolí

2) Trasa: 1x za 14 dní v úterý
Vonoklasy, Jílové u Prahy, Neveklov, Sedlčany, Příbram, Dobříš, Řevnice   - viz.mapa
+ přilehlá města a vesnice

3) Trasa: každá středa
Vonoklasy, Rudná, Unhošť, Kladno, Buštěhrad, Kralupy nad Vltavou, Velvary, Mělník, Neratovice, Praha  - viz.mapa
+ přilehlá města a vesnice

4) Trasa: individuálně dle objednávek
Vonoklasy, Praha, Úvaly, Říčany, Jesenice, Zbraslav, Radotín  - viz.mapa
+ přilehlá města a vesnice

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy koncového zákazníka bez IČ, zde

 

Ceník prací a služeb:

Název Popis
Cena Kč bez DPH
Práce - Standard

Běžný servisní, programovací a instalační pracovní výkon v pracovní době 8:00-16:00 (cena za 1 hod).

Minimální účtovatelná jednotka je 1/2 hod.

Strávený čas na cestě k zákazníkovi a zpět je účtován jako standardní práce.

Minimální účtovatelná jednotka je ½ hod.    

  1 000,00 Kč   
Práce - Nadstandard

Práce mimo pracovní dobu uvedenou ve Standardu a So+Ne+svátky.

Servis, instalace systémů, programování v době 16:00 –8:00, sobota, neděle a svátky.

Minimální účtovatelná jednotka je 1/2 hod.

Strávený čas na cestě k zákazníkovi a zpět v nepracovní dny a hodiny je účtován jako nestandardní práce.

Minimální účtovatelná jednotka je ½ hod.
1 500,00 Kč
Cestovné

Cena za 1 km

Účtuje se ze sídla firmy k zákazníkovi a zpět do sídla firmy
13,00 Kč

Cestovné - Praha paušál


500,00 Kč

Diagnostika

Zjištění Závady na zařízení. 

Poplatek za diagnostiku závady není účtován v případě Vašeho souhlasu s cenou

opravy a jejím následným provedením.

250,00 Kč
Školení

Školení personálu, obsluhy v pracovní době 8:00-16:00 (cena za 1 hod). Minimální účtovatelná jednotka je 1/2 hod.

Po překročení pracovní doby se školení účtuje jako

Práce nadstandard.

1 000,00 Kč

 

Zpracování firemních údajů podle GDPR, info zde.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.